Om oss

Fondly är ett ungt företag som vilar på en stabil grund. Vi har mer än 60 års samlad erfarenhet av företagsledning inom IT, finans och förvaltning.

Företaget har många långsiktiga ägare och personalens utbildningsnivå är hög.